TAKING BACK CONTROL

Sociaal

De hersenen maken onderscheid tussen 3 groepen van doelstellingen: de fysieke, de sociale en de mentale.

 

Op sociaal vlak willen onze hersenen zeker zijn dat we niet uit de groep gestoten worden. Bedoeld voor een tijd met weinig tot geen sociale mobiliteit, zijn de technieken die het hiervoor ontwikkeld heeft niet optimaal. Het wij/zij denken, de nood aan sociale bevestiging en de neiging om conflicten met personen in de hiërarchie uit de weg te gaan, leidt tot een absurde situatie waarbij informatie niet doorstroomt, problemen te laat worden opgepikt en soms zelfs hele afdelingen elkaar onbewust gaan tegenwerken.

 

Door ons bewust te worden van hoe onze hersenen ons sturen, systemen aan te reiken om de communiceren over communicatieproblemen en een omgeving te creëren waarin duidelijkheid en veiligheid heerst, zien we teamwerk weer openbloeien over het hele bedrijf.


 

ILC - sociaal richt zich op de drie pijlers van onze sociale instincten: team, job en code.

Team

Bevestiging, erkenning en inclusie zijn basisbehoeften van de mens. Als deze wegvallen, creëert dit een angstreflex die voelbaar is over de gehele lijn.

Dit komt naar voren van fysieke gezondheid en mentale levenskwaliteit tot en met werkkwaliteit.

We leren de basisprincipes van groepsdynamica en lichaamstaal aan de hand van theorie, geschreven mails en roleplay.

Door het creëren van bewustzijn, kennis en vaardigheden over wat teams nodig hebben, creëren we een vlottere samenwerking.

Job

Om een team vlot te laten samenwerken, moet iedereen exact zijn taak weten. In een omgeving waar taken complexer, hiërarchie meer fluïde en communicatie meer en meer digitaal gebeurt, is dit geen simpel gegeven.

 

Aan de hand van ‘leading from behind’ oefeningen, leren we communicatie over taakverdeling voor te bereiden, hoe deze te brengen en opbouwende kritiek te geven en ontvangen. Op deze manier creëren we een team waarin iedereen elkaar helpt en ondersteunt.

Code

Elk team en elk bedrijf heeft zijn eigen ‘code of conduct’ of bedrijfscultuur. Dit is een set van regels die bepalen wat normaal gedrag is. Hoe snel moet een mail beantwoord zijn? Is een academisch kwartiertje te laat komen oké? Kan je je collega bellen met een vraag op zijn dag verlof?

Naarmate teams meer en meer wisselen, ontstaan er spanningen als gevolg van botsende codes. Door het creëren van bewustzijn en duidelijkheid over deze ongeschreven regels, creëren we meer voorspelbaarheid en verminderen we de onnodige spanningen.

Door te beseffen hoe onze sociale interactie op onbewust niveau werkt, kunnen we deze gaan sturen en aanpassen, zodat we een omgeving creëren met nadruk op een constructief samenwerking. 

 

Dit maakt de baan vrij voor een positieve spiraal van energie: efficiënter werken, creatief oplossingen vinden en uiteraard goed slapen.

Telefoon: +32 16 98 03 40

E-mail: info@pegasus-training.be

BTW: BE 0506.635.750