Search

ILC bij fysieke uitdagingen

Tim contacteert ons omdat hij weer wil gaan lopen. Hij heeft zijn loopschema uitgewerkt, de tijd gereserveerd in zijn agenda, en toch komt het er nooit van. Telkens vindt hij weer een ander excuus. Hij wil weten of ILC training hem kan helpen zijn doelen te bereiken.Onze hersenen gaan altijd proberen te zorgen dat we een goede energie-reserve behouden voor noodgevallen. Sport is per definitie meer energie verbruiken dan comfortabel is, om ons lichaam aan te moedigen sterker te worden. Geen wonder dat dit voor protest zorgt, en soms zelfs voor totale zelfsabotage.


Voor we gaan beginnen met dit als een vals probleem aan te pakken, gaan we eerst kijken of Tims lichaam misschien een punt heeft. Een consult van onze sportkinesist bevestigt dit. Tim heeft blindelings een trainingsschema gepakt van toen hij 10 jaar jonger was. Als hij met deze rust- en sporttijden zou zijn gaan trainen zou hij binnen de kortste keren in de problemen geraakt zijn. Tim doet een loopanalyse, krijgt een ondersteunend krachtopbouw schema en een realistischer loopschema. Nu kunnen we ons met een gerust hart concentreren op het andere probleem: zijn uitstelgedrag.


Uitstelgedrag ontstaat omdat onze hersenen niet geloven dat we onze doelen kunnen bereiken. Geloven ze dit niet, dan is hierin energie steken de moeite niet. Een van de manieren waarop ze deze beslissing maken, is kijken hoe het in het verleden is gelopen. Heb je nooit je doelen gehaald, gaan ze er vanuit dat dit nu ook niet het geval gaat zijn.

Een korte analyse toont ons dat Tim teveel doelen heeft: schrijven we alles uit, dan blijkt dat hij 47 uur per dag zou moeten werken om alles te halen. Dit wil zeggen dat elke keer dat hij gaat lopen, hij faalt voor zijn andere doelstelling: tijd maken voor zijn kinderen, studeren voor zijn promotie, de tuin op orde leggen…

We maken gebruik van de GTD methodologie om alles in kaart te brengen en hakken een aantal knopen door: Tim brengt zijn doelstelling terug tot een realistisch aantal, en de rest gaat even op de lange baan. Maar: de doelstelling die hij nu heeft, moet hij wel gaan halen!


Iets anders dat ons opvalt, is dat Tim zichzelf voortdurend naar beneden haalt. Ik kan niet, waarom ben ik niet sterker, dit zal wel weer niet lukken… Dit is een self fulfilling profecy: onze hersenen gebruiken deze gedachtes om hun inschatting te maken of iets gaat lukken of niet. Daarom krijgt hij een extra opdracht van ons: gedurende vier weken mag hij niks negatief zeggen over zichzelf. Doet hij het toch, moet hij het laten volgen door vier positieve dingen.


De volgende drie maanden, met een paar kleine terugvallen in de eerste weken, slaagt Tim erin om zijn loopschema te volgen. Meer dan dat: hij laat ons weten dat hij ook zijn andere doelen begint te halen. Tegelijkertijd hiermee ontstaat een ILC gevoel: hij meldt meer geduld te hebben, assertiever te zijn naar mensen die dingen van hem willen, en beter te slapen.

10 views0 comments

Recent Posts

See All