Search

Conflicten en bemiddeling


Een sales-bedrijf heeft twee zaakvoerders. Chris is zeer gestructureerd en David is heel sociaal.

Samen zouden ze het ideale team moeten zijn, maar ze steunen elkaar niet.Chris heeft het idee dat hij steeds meer geïsoleerd van het team raakt. Tegelijkertijd loopt het personeel over David heen. Chris heeft het vertrouwen in de zaak verloren en wil zich laten uitkopen. Naar zijn mening heeft David het bedrijf de grond in gerund.


Aangezien Chris en David vrienden waren, lopen de emoties hoog op. Pegasus wordt erbij gehaald om te helpen de boel te kalmeren en te zien of er toch nog een optie is om samen verder te gaan, of, in het geval dat dit niet zo is, om de splitsing te helpen onderhandelen


We beginnen eerst met een analysefase, waarin er privé gesprekken worden gevoerd met iedereen, inclusief leden van het personeel. Hieruit blijkt dat Chris wel degelijk gewaardeerd wordt voor zijn harde werk. Ook waarderen ze het feit dat hij zijn personeel nooit laat vallen. Omdat communicatie niet de sterke kant van Chris is, voelde hij deze waardering niet. Hoewel David wel geliefd en populair is, respecteert het personeel hem niet. Hij gaat conflicten te veel uit de weg, waardoor er geen duidelijke richting is en het personeel weinig gemotiveerd is. Elk project verandert keer op keer van focus omdat David geen beslissingen neemt.


Tijdens een privé sessie met Chris en David beginnen ze beiden in te zien waar de sterke punten van de ander en ook vooral de zwakke punten van zichzelf liggen. Er wordt een periode van drie maanden afgesproken waarin ze de samenwerking nog een laatste kans willen geven voordat er over splitsing gepraat gaat worden.


Belangrijke onderwerpen binnen de sessies zijn communicatie en de nood om elkaar te ondersteunen. Met betrekking tot het personeel is er vanaf nu een lijn getrokken. David neemt een paar van de hardste stokers apart en geeft aan geen gemopper op Chris meer te gaan toelaten. Chris spreekt met een aantal werknemers om zich te excuseren voor sommige van zijn wat directere uitlating. Bij één van de personeelsleden leidt dit gesprek tot een zeer emotionele huilbui, waarvan Chris heel erg van schrikt: hij heeft nooit echt door gehad hoe hard zijn opmerkingen bij de mensen aankwamen.


Tegelijkertijd wordt er in brainstormsessies een duidelijke richting bepaald voor de directe toekomst van de zaak. Alle projecten worden bekeken, er worden prioriteiten gesteld en een duidelijke planning gemaakt. Deze planning wordt door Chris en David samen gecommuniceerd naar het hele personeel. Dit leidt een hilarisch gesprek waarbij David de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het zwalken in de zaak, en er een heleboel anekdotes naar boven komen. Deze middag blijkt het begin te zijn van een cultuur-ommezwaai in het bedrijf, er is weer ruimte om te lachen.


In de komende maanden volgen zowel Chris als David een volledige leaderships-training bij Pegasus. Er worden communicatiemethoden uitgewerkt en een code of conduct opgesteld. Een personeelslid die last had van stress wordt in privé sessies verder geholpen; Regel één van leiderschap is dat je de hele persoon helpt, en niet alleen het deel dat op het werk zit.


Naarmate Chris en David meer beginnen samen te werken, zien we leiderschap en communicatie in het hele bedrijf groeien.


Aan het einde van de periode van drie maanden besluiten Chris en David met elkaar verder te willen gaan. Voor Pegasus wil dit zeggen dat het bedrijf in de opvolg-fase komt. De duur en frequentie van de sessies kan worden afgebouwd. Hier en daar wordt nog wat bijgestuurd, maar Chris en David geven aan zich zelfzekerder te voelen om de ingezette koers zelf verder uit te zetten.16 views0 comments

Recent Posts

See All