TAKING BACK CONTROL

Mentaal

De hersenen maken onderscheid tussen 3 groepen van doelstellingen: de fysieke, de sociale en de mentale.

 

Op mentaal vlak willen onze hersenen maar één ding en dat is succes hebben. Telkens als een taak afgerond is, krijgen we tijdelijk een goed gevoel. Helaas houden onze hersenen hierbij geen rekening of deze taak nuttig was of niet. Het beantwoorden van een moeilijke mail naar de baas kost veel energie en kan conflicten geven, maar voelt nauwelijks beter dan het beantwoorden van een sms van een vriend. Als we niet opletten krijgt druk bezig zijn dan ook al snel de prioriteit over effectief werk verzetten.

 

Door de manier van werken en denken aan te passen aan welk werk er voor ons ligt, kunnen we motivatie en werklust verhogen en tegelijk onze prioriteiten terug op punt zetten. Op deze manier creëren we opnieuw een start-up mentaliteit: doelstellingen en deadlines worden gehaald, mensen hebben meer plezier in hun werk en worden weer trots op hun werk en bedrijf.  

 

ILC - mentaal richt zich op de drie pijlers van de mentale grit: goals, planning en mindset.

Goals

 

Onze hersenen willen succes ervaren. De truc is uiteraard om ervoor te zorgen dat wat onze hersenen als succes zien, ook effectief succesvol is

In grote bedrijven is het werk en de beloning van succes vaak losgekoppeld geraakt. Te vaak doen mensen dingen waar ze het nut niet van inzien. Hierdoor blijven de positieve resultaten van het werk uit. 

Door de resultaten van bepaalde taken beter terug te koppelen, motiveer je mensen om zich in te zetten voor het bedrijf.

Planning

 

Het maken van een goede planning is cruciaal in het bereiken van onze doelen. Meestal zijn doelen te groot om in een keer te bereiken. Bovendien zijn er zoveel taken te doen voor verschillende doelen, dat mensen door de bomen het bos niet meer zien.

 

Door het in kaart brengen van alle doelen en taken, het creëren van landmarks onderweg en het hebben van duidelijke deadlines voor elke stap, verliezen mensen minder tijd met het kiezen welke taak eerst te doen. Er zal meer werk gedaan worden en de algemene motivatie gaat omhoog.

Mindset

 

Hersenen zijn dus gemaakt om successen te vinden. Een project dat geannuleerd wordt, uitvoeringen die misgaan of omstandigheden die veranderen kunnen dan ook een serieuze domper zetten op de motivatie van mensen.

 

Leren omgaan met tegenslagen is dus een belangrijk onderdeel van lange termijn-motivatie. 

 

Het stellen van doelen die binnen je controle liggen, leren loslaten waar je geen controle over hebt, en op een positieve manier over jezelf leren denken zijn dan ook cruciaal in het ontwikkelen van grit.

Door het omvormen van de manier van doelen en planningen te maken naar een manier die voor onze hersenen een maximum aan succesmomenten geeft, creëren we mensen die in staat zijn bewust te kiezen welke taken ze wanneer gaan doen, en zich daar ook aan kunnen houden. Dit is de eerste basis voor een goed samenwerking.

Telefoon: +32 16 98 03 40

E-mail: info@pegasus-training.be

BTW: BE 0506.635.750